Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt47117/domeenid/www.kiirlaenukeskus.ee/htdocs/wp-content/plugins/easy-heads-up-bar/lib/cmb/init.php on line 746
Pikaajalise ärisuhte leping @ Laenud, inkasso

Laenud, inkasso Hetkel tegeleme võlgade tagasinõudmisega!


Warning: Use of undefined constant yes - assumed 'yes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data01/virt47117/domeenid/www.kiirlaenukeskus.ee/htdocs/wp-content/themes/breathe/page.php on line 21

Pikaajalise ärisuhte leping

 

KLIENDI JA TEHINGU ANKEET nr ___________                                        Lisa 1

1. Tehingu andmed:

1.1. Tehingu tüüp: ________________________________________________________

1.2. Tehingu suurus (summa): _______________________________________________

1.3. Tehingu tegemise kuupäev:______________________________________________

2. Kliendi andmed:

2.1. Ees- ning perekonnanimi: _______________________________________________

2.2. Isikukood: ___________________________________________________________

Isikukoodi puudumisel sünniaeg ja sünnikoht: _______________________________

2.3. Isikut tõendava dokumendi nimetus: ­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________

Dokumendi number: ___________________________________________________

Väljaandmise kuupäev: _________________________________________________

Väljaandnud ametiasutuse nimetus: _______________________________________

2.4. Esindaja puhul esindaja esindusõiguse tuvastamisel ja kontrollimisel kasutatud dokumendi nimetus: ­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________

Väljaandmise kuupäev: ________________________________________________

Väljaandja nimi või nimetus: ___________________________________________

2.5. Konto number: _______________________________________________________

2.6. Elukoha aadress: _____________________________________________________

2.7. Telefoni number ja e-mail: ______________________________________________

2.8. Töökoht, kutse- või tegevusala: __________________________________________

2.9. Kas on tegemist riikliku taustaga isikuga: __________________________________

2.10. Tehingu tegemisest tegeliku kasusaaja nimi ja kontaktandmed:  __________________________________________________________________

Lisa 1   OÜ AR Partnerid ja kliendi vaheline pikaajalise ärisuhte leping.

Lisa 2   Kliendi isikuttõendava dokumendi koopia 

Kinnitan, et nõustun KIIRLAENUkeskuse sms-laenu tingimustega.۝

Kinnitan ülaltoodud andmete õigsust: _________________________________________

kliendi nimi (omakäeliselt) ja allkiri

Isikusamasuse tuvastas, andmeid kontrollis või ajakohastas:

_________________________________________

töötaja nimi, ametinimetus ja allkiri

Käesolev leping on OÜ „AR Partnerid” ja kliendi vaheline pikaajalise ärisuhte leping. Lisa 1

Leping on allkirjastatud ………  ………..…… ……… ning on tähtajatu.

Leping ei kohusta laenu võtma, vaid annab võimaluse soovi korral taotleda SMS-i teel laenu OÜ „AR Partnerid”-elt, reg kood 11174766.

Mis on SMS laen (INFO TEL: 53 648 454)? 

Kiirlaenukeskus (OÜ “AR Partnerid”) väljastab SMS laene. Selleks on vaja saata sõnum RAHA numbrile 17100. Raha väljastamine toimub ööpäevaringselt. Meile ei ole vaja maksta laenu vormistamise eest teenustasu, tasute vaid intresse võetud laenu kasutamise eest.

Millised on SMS laenu tingimused? 

Laenu taotlejaks saab olla vaid Eesti Vabariigi kodanik vanuses 21-65. Laenu suuruseks saab olla 1000, 1500, 2000, 2500  või 3000 eesti krooni ning tähtajaks 15 või 30 päeva. Laenu intressid on välja toodud lehe keskel olevas tabelis.

Klientidele väljastame KUNI 3000 krooni!!! Eelnevalt nõutud käesoleva lepingu sõlmimine.

Laenu väljastame kõikide pankade klientidele!

Laenu saab taotleda vaid endale kuuluvalt telefoninumbrilt (laenu saab taotleda vaid telefoninumbri omanik)!!!

Korraga saab võtta vaid ühe laenu. Järgmist laenu tohib taotleda peale esimese laenu tagasi maksmist!!!

Viimane maksehäire peab olema lõpetatud vähemalt 6 kuud tagasi.

Kuidas saada SMS laenu?

Tulenevalt 28.01.08 jõustunud “Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest” on vaja esmakordsetel laenutaotlejad pöörduda enne laenu väljastamist koos oma isikuttõendava dokumendiga meie kontorisse aadressil Tartu Aleksandri 8.

NB! Teistkordsel jne laenu taotlemisel piisab endiselt kas SMS sõnumi või interneti taotluse esitamisest ja otsuse kinnitamisest.

Kui oled uus klient, siis toimi nii:

1) esita laenutaotlus SMS sõnumi või interneti kaudu;

2) oota laenuotsust ja kui see on positiivne, siis vasta omapoolse kinnitussõnumiga;

3) pöördu hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul meie kontorisse koos isikuttõendava dokumendiga;

4) laenusumma väljastatakse Teie arveldusarvele.

Kuidas taotleda SMS laenu (registreeritud klient)

1. SMS laenu taotlemiseks saatke sõnum RAHA numbrile 17100, vastuseks saate laenutaotluse formaadi (kui te teate laenutaotluse formaati, saatke sõnum nr 2).

2. SMS laenu taotlemiseks saatke sõnum numbrile 17100 järgneval kujul: RAHA SUMMA (1000, 2000, 3000) TÄHTAEG PÄEVADES (15/30) EESNIMI PERENIMI ISIKUKOOD PANGAKONTO NUMBER POSTIAADRESS TÖÖKOHT KLIENDI NUMBER. NB! Komasid ärge kasutage. N: RAHA 2000 15 ANDRES PUUST 37701022727 21111121111  KITSAS 6 TARTU AS SANGAR

3. Laenutaotluse rahuldamisel saadame Teile SMS-i teel sõnumi: Vastus Teie laenutaotlusele on positiivne. Laenutingimustega www.kiirlaenueskus.ee nõustumisest ja taotluse kinnitamiseks saatke numbrile 17100 sõnum KINNITAN. Kui Teie Laenu soov on jätkuv, saatke sõnum numbrile 17100 kujul: KINNITAN.

Laenusumma kantakse Teie arveldusarvele ning saate vastuseks järgmise sõnumi: “Lugupeetud klient! Raha on Teie arvele üle kantud. Kohustute tasuma …………. 2009.a ……….krooni “OÜ “AR Partnerid” a/a 221036000015. Raha jõuab kohale sõltuvalt Teie pangast. Hansapanka ja Ühispanka jõuab raha tavaliselt maksimaalselt ühe tunni jooksul. Sõnumid saatke kindlasti samalt telefoninumbrilt.

Kuidas laenu tagasi maksta? 

Laenu väljastamisel saadame Teile Kiirlaenukeskuse (OÜ “AR Partnerid”) arveldusarve numbri Hansapangas. Laenu tagastamisel kandke laenatud summa ja intressisumma OÜ “AR Partnerid” arveldusarvele HP nr 221036000015, selgitusse kirjutage enda nimi ja kliendi number.

NB! Kui Teil ei ole tähtaegselt võimalik laenu tagasi maksta, siis on Teil võimalik laenu pikendada, milleks tuleb laenu tagasimakse tähtajal maksta vaid laenu intresse! Sellega pikendate laenu vastavalt makstud intressi suurusele.

Laenu saab pikendada KUNI 3 KORDA!!!

Missugused on SMS laenu intressid?

15 päeva

30 päeva

Laenad

Intressid

Tagastad

Krediidi kulukuse määr

Laenad

Intressid

Tagastad

Krediidi kulukuse määr

500

100

600

486,66%

500

150

650

265%

1000

190

1190

462,33%

1000

300

1300

365%

1500

280

1780

454,22%

1500

450

1950

365%

2000

370

2370

450,16%

2000

500

2500

304,16%

2500

460

2960

447,73%

2500

625

3125

304,16%

3000

550

3550

446,11%

3000

750

3750

304,16%

 

Laenulepingu üldtingimused

1. Mõisted

Internetipank on elektrooniline maksekanal, mille kaudu väljastame laene.

Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Lepingupool.

Laen on rahasumma, mille Laenuandja laenab Laenusaajale vastavalt Lepingule.

Laenu tagastamise tähtpäev on laenu andmisel märgitud päev, mille saabumisel peab Laenusaaja olema  Laenuandjale tagastanud Laenu ning tasunud intressis.

Laenuandja on OÜ „AR Partnerid” (Kiirlaenukeskus), registrikood 11174766, aadress 51004 Tartu Aleksandri 8.

Laenuandja konto on konto, millele toimub Laenusaaja poolt maksete tegemine Laenu tagastamiseks ning Laenu Intresside, Viivise, Trahvi ja Teenustasude maksmiseks ja mistahes muude rahaliste kohustuste täitmiseks.

Laenuotsus on Üldtingimuste kohaselt antud Laenuandja nõustumine Laenusaajaga Lepingu sõlmimiseks.

Laenusaaja on  Laenutaotleja, kellega Laenuandja on sõlminud Lepingu.

Laenusaaja konto on Laenusaaja arvelduskonto, millele kantakse Laen.

Laenutaotleja on Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 21-aastane füüsiline isik, kes vastab Üldtingimustele ja on edastanud Laenuandjale Laenutaotluse.

Laenutaotlus on Üldtingimuste alusel antud Laenutaotleja tahteavaldus Laenu saamiseks, mille Laenutaotleja edastab Laenuandjale SMS-i teel ja mis on Laenuandja poolt aktsepteerituna Lepingu lahutamatuks lisaks.

Laenu intressid on Laenutaotluses toodud intressid, mida Laenusaaja maksab Laenuandjale Laenutaotluse analüüsi ja Laenu väljastamisega seotud toimingute eest.

Leping või Laenuleping on käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad laenulepingu Üldtingimused koos kõigi sõlmitavate lisadega.

Lepingupool või -pooled on Laenuandja ja Laenusaaja eraldi või koos.

Teenustasu on tasu, välja arvatud Laenu intressid, mida Laenusaaja kohustub Laenuandjale maksma Lepingus fikseeritud juhtudel Lepinguga seotud toimingute eest.

Trahv on leppetrahv, mida Laenusaaja kohustub Laenuandjale maksma Lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral.

Veebileht on Laenuandja veebileht internetis aadressil www.kiirlaenukeskus.ee, kus on toodud Lepingu sõlmimise tehnilised etapid ja võimalused.

Viivis on viivitusintress, mida Laenusaaja kohustub Laenuandjale maksma rahaliste kohustuste  täitmisega viivitamise korral.

Üldtingimused on käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad Laenulepingu üldtingimused.

2. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine

Laenutaotleja esitab Laenuandjale Laenu saamiseks Laenutaotluse. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenu väljastama. Laenuotsuse mittetegemist ei pea Laenuandja Laenutaotlejale põhjendama. Laenutaotluse esitamine toimub SMS-i teel vastavalt ülal toodud juhistele. Laenutaotluse esitamisega KINNITAB Laenutaotleja, et tal PUUDUVAD MAKSEHÄIRED ja TÄHTAEGSELT VÕI NÕUETEKOHASELT TÄITMATA JÄÄNUD KOHUSTUSED Kolmandate isikute ees, sealhulgas EI OLE REGISTREERITUD ÜHTEGI KEHTIVAT MAKSEHÄIRET AS’i „Krediidiinfo”, muu makseinfo koguja või maksehäirete registri pidaja juures ning Laenutaotleja pole kaasatud ühessegi kohtuvälisesse ega kohtulikku vaidlusesse, mis võib negatiivselt mõjutada tema maksevõimet. Leping loetakse sõlmituks, kui Laenuandja teeb Laenutaotluse põhjal Laenuotsuse ja teavitab sellest Laenutaotlejat sõnumiga KINNITAN NUMBRILE 17100. NB! Uut Laenu võib Laenusaaja taotlema hakata ainult siis, kui eelnevalt võetud Laen on täielikult tagastatud ning Leping nõuetekohaselt täidetud.

3. Laenu üleandmine

Laenuandja annab Laenusaajale Laenu, kandes Laenu üle Laenusaaja kontole peale Lepingu sõlmimist. Laenuandja kannab Laenu üle ilma Laenusaaja poolse täiendava korralduseta peale seda, kui ta on saanud sõnumi KINNITAN.

Laenu üleandmise aluseks on Lepingu sõlmimine SMS-i teel lepingupoolte vahel. Laenutaotluse kohta Laenuotsuse tegemisest teavitamine Laenuandja poolt vastavalt Lepingus sätestatule.

Laenuandjal on õigus Leping üles öelda ja/või Laenu Laenusaajale mitte väljastada, kui pärast Lepingu sõlmimist, kuid enne Laenu lõplikku väljastamist selgub, et:

Laenusaaja on Laenuandjale esitanud valeandmeid enda, oma maksevõime või muude oluliste asjaolude kohta;

Laenusaaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et Laenu tagastamine on ohustatud, samuti kui Laenusaaja on muutunud maksejõuetuks enne Lepingu sõlmimist, kuid Laenuandjale sai see teatavaks alles pärast Lepingu sõlmimist;

Laenusaajal on AS’i „Krediidiinfo”, muu makseinfo koguja või maksehäirete registri pidaja andmetel või muude avalike registrite alusel tähtaegselt või nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustusi Kolmandate isikute ees.

4. Laenu tagastamine ja Laenu intressi tasumine 

Laenusaaja kohustub Laenu tagastama ja Laenu intressid tasuma peale Laenu väljastamist saadetava arve alusel. Laenu tagastamise tähtpäeval ning ulatuses. Laenu intressid on fikseeritud Pikaajalises ärisuhte lepingus ning selle suurus oleneb Laenu suurusest. Laenu intressi tasutakse iga taotletud ja saadud Laenu kohta eraldi.

Kui Laenu tagastamise ja Laenu intressi tasumise tähtpäev langeb puhkepäevale, riigipühale või rahvuspühale, loetakse maksepäevaks sellele päevale järgnev esimene Pangapäev.

Laenu tagastamiseks ning Laenu intresside tasumiseks väljastab Laenuandja Laenusaajale pärast Laenu üleandmist arve. Laenusaaja poolt tasutavad maksed loetakse õigeaegselt tasutuks, kui vastav summa on kindlaksmääratud tähtpäeval laekunud Laenuandja kontole. Arve suuruse saadab Laenuandja Laenusaajale ka viimase SMS-i teel, kus on kirjas, et raha on üle kantud ning tagasimaksmise nõude suurus.

Arve tasumisel tuleb märkida Laenusaaja nimi ning kliendi number. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Laenusaaja on kohustatud tasuma Viivist vastava perioodi eest.

Laen makstakse tagasi samas summas ja vääringus, milles see oli Laenusaajale väljastatud. Juhul kui Eesti krooni väärtus euro suhtes Eesti Panga ametliku noteeringu järgi muutub võrreldes Eesti krooni noteeringuga euro suhtes Laenu üleandmise päeval, korrigeeritakse Laenu summat Eesti kroonides nii, et selle väärtus eurodes oleks Laenu tagastamise päeval võrdne selle väärtusega eurodes Lepingu sõlmimise päeval.

5. Viivise ja Teenustasu tasumine 

Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu Laenutaotluses märgitud tähtpäevaks, on Laenusaaja kohustatud tasuma Laenuandjale tähtaegselt tasumata maksetelt Viivist 2,5% tagastamisele kuulunud Laenu või tagastamata osa summast päevas. Viivise arvestus algab maksetähtpäevale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja kontole laekumise päeval.

Kui Laenusaaja ei tasu Laenuandjale õigeaegselt intressi või ei tagasta Laenu õigeaegselt ja Laenuandja saadab Laenusaajale vastava teatise võlgnevuse kohta, on Laenusaaja kohustatud maksma Laenuandjale Teenustasu  200 (kaks sada) Eesti krooni iga teatise saatmise eest. Teenustasu lisandub võlgnevusele.

6. Tasumise järjekord 

Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused, seejärel  Teenustasud, Viivis, Intress ja lõpuks tähtajaks tagastamata Laen ning muud kohustused.

7. Laenusaaja vastutus      

Laenusaaja vastutab kogu oma varaga Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest ja tagab Laenu tagastamise, Laenu intressid, Teenustasu, Viivise ja Trahvi tasumise ning nimetatud võlgnevuste sissenõudmiseks Laenuandja poolt tehtud kulutuste täieliku hüvitamise.

Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste õigsuse eest ja nõustub, et kõik vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Laenusaaja poolt ja nimel. Laenusaaja vastutab kõigi Laenutaotlustest tekkinud Laenusaaja kohustuste eest.

Laenusaaja kohustub täielikult katma Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisega seotud kohtu- ja täitemenetluse ning mistahes muud kulud. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale loa edastada igakordselt mistahes võlgnevuse tekkimisel Laenuandja ees Laenusaaja isiku ja võlgnevusega seotud andmed avalikustamiseks vastavates registrite ja krediidihäirete nimekirjades (sh AS’i „Krediidiinfo”, inkassofirmade koostatavad nimekirjad jne.) kuni võlgnevuse kustutamiseni.

8. Laenusaaja muud kohustused         

Laenusaaja on kohustatud võimaldama Laenuandjal kuni Lepingust tulenevate maksekohustuste täieliku täitmiseni kontrollida Laenusaaja majanduslikku olukorda ja tutvuda vastava dokumentatsiooni ning varaga, et hinnata Laenusaaja poolt esitatud andmete tõepärasust, tema maksevõimelisust ja Lepinguliste maksekohustuste täitmise reaalsust.

Laenusaaja on kohustatud hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul informeerima Laenuandjat:

igast olukorrast, mis vähendab või võib vähendada Laenusaaja maksevõimelisust;

olemasolevatest või võimalikest raskustest Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel;

igast asjaolust, mis halvendab või võib halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda tulevikus;

igast Laenusaaja poolt algatatud või tema vastu suunatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui see võiks halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda;

kui muutub või suletakse operaatori poolt telefoninumber, millega Laenusaaja  esitas Laenutaotluse;

kui Laenusaaja on võtnud täiendavalt laenu- ja/või muu rahalise kohustuse Kolmanda isiku ees. Laenukohustusena käsitatakse kohustusi, mis on tekkinud laenamise, liisingu või tagatistehingute (sh käendamise) tulemusena.

Laenusaaja poolt nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kohustub Laenusaaja maksma Laenuandjale Trahvi summas kuni 500 (viissada) Eesti krooni. Trahv lisandub Laenule ja intressidele.

9. Lepingust taganemine Laenusaaja poolt 

Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest.

Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Laenutaotluses või hiljem Laenuandja poolt kirjalikult või elektrooniliselt Laenusaajale teatavaks tehtud Laenuandja postiaadressil. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, avaldus Lepingust taganemise ja Laenu ennetähtaegse tasumise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Laenusaaja allkiri.

Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu Laenuandjale tagastama 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul taganemisavalduse tegemise päevast. Vastasel korral loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud. Kui Laenusaaja Lepingust taganeb, kohustub ta hüvitama Laenuandjale tegelikult osutatud finantsteenuse hinna, tasudes Laenusaajale kõik Laenu saamisega seotud otsesed kulud. Laenuleping öeldakse üles, saates selleks kiri aadressil Tartu Aleksandri 8 OÜ AR Partnerid.

10. Lepingu ülesütlemine Laenuandja poolt

Laenuandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda ning nõuda Laenu, Laenu intressid ja muude Lepingujärgsete summade  kohest tagastamist või tasumist, kui:

ilmneb, et Laenusaaja on esitanud Laenuandjale valeandmeid eesmärgiga saada Laenu;

Laenusaaja ei ole täitnud  punktis „Laenusaaja muud kohustused” nimetatud kohustust;

Laenusaaja majanduslik olukord halveneb, sh kui Laenusaaja suhtes on algatatud täitemenetlus;

Laenusaaja ei täida lepingukohaselt muid Lepingu tingimusi.

Peale nimetatud taganemisõiguse lõppemist on Laenusaajal õigus mistahes ajal Leping üles öelda ja/või Laen ennetähtaegselt tagastada. Käesoleva punkti alusel Lepingu üles ütlemine ja/või Laenu ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Laenu intresside ja muude Lepingust tulenevate maksete tasumisest ning Lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenu ennetähtaegset tagastamist. Laenuleping öeldakse üles, saates selleks kiri klindi poolt näidatud aadressil. Sellega seoses antakse üle nõue Inkasso ettevõttele. Inkassole antakse üle ka iga kliendi võlgnevus, mis on ületanud maksetähtaja vähemalt 21 päeva ulatuses ning kellega ei ole sõlmitud maksegraafikut.

11. Lõppsätted 

Leping jõustub selle sõlmimisel.

Laenuandjal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest eelnevalt Laenusaajale tema poolt Laenutaotluses märgitud posti- või elektronposti aadressil või muul aadressil, mille Laenusaaja on kirjalikult Laenuandjale vastavaks otstarbeks teatavaks teinud ja tehes muudetud Üldtingimused kättesaadavaks Veebilehel. Muudetud Üldtingimused jõustuvad Laenusaajale saadetud teates märgitud hetkel. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping vastavalt punktile „Lepingu ülesütlemine” koheselt üles öelda.

Lepingupooled kohustuvad mitte avalikustama muudele Kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu tingimuste kohta teise Lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Lepingu tingimusi võib avalikustada teise Lepingupoole nõusolekuta juhul, kui teine Lepingupool rikub Lepingut ning tingimuste avalikustamine on vajalik Lepingu täitmisele sundimiseks ja/või Laenuandja nõuete rahuldamiseks, samuti juhul, kui tingimuste avalikustamine on ette nähtud kehtivates õigusaktides. Laenuandjal on õigus avaldada eelnimetatud informatsiooni Laenusaaja nõusolekuta punktis „Laenusaaja vastutus” nimetatud Kolmandale isikule, kellele Laenuandja pandib Lepingust tulenevad Laenuandja nõuded Laenusaaja vastu.

Kõik Lepingupoolte vahelised Lepinguga seotud ülejäänud teated edastatakse eesti keeles Laenutaotluses märgitud postiaadressil, elektronposti aadressil või muudel aadressidel, mille Lepingupool on kirjalikult teisele Lepingupoolele teatavaks teinud. Kui Lepingust ei tulene teisiti, tuleb postiaadressi või elektronposti aadressi muutusest teist Lepingupoolt teavitada kirjalikult 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates nimetatud aadressi muutumisest.

Teade loetakse kätte antuks:

teate kätteandmisel allkirja vastu;

teate saatmisel liht või tähitud kirjaga, kui teate postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva;

teate saatmisel elektronpostiga, kui teate saatmisest on möödunud 1 (üks) kalendripäev.

Kõik käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel, kokkuleppe mittesaavutamisel kohtus Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.

Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et Laenuandjal on õigus soovi korral loovutada Lepingust tulenevad nõuded Laenusaaja vastu Kolmandatele isikutele, kusjuures juhul, kui nõue loovutatakse sissenõudmise eesmärgil inkassofirmale, kohustub Laenusaaja tasuma sellise loovutamisega seotud kulud.

Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et on teadlik sellest, et Lepingust tulenevad Laenuandja nõuded Laenusaaja vastu panditakse Laenuandja poolt valitud Kolmanda isiku kasuks.

Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et annab nii Laenuandjale, Kolmandale isikule seoses Laenuandja nõuete rahuldamisega kui punktis „Laenusaaja vastutus” nimetatud Kolmandale isikule, kelle kasuks Laenusaaja pandib Lepingust tulenevad nõuded Laenusaaja vastu, tingimusteta ning tagasivõtmatu nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, sh nende avaldamiseks eesmärgiga anda Kolmandatele isikutele informatsiooni Laenusaaja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise kohta.

Lepingu sõlmimisel Lepingupooled kinnitavad, et Lepingus nende kohta esitatud andmed on tõesed, Lepingu tingimused vastavad nende tahtele ning nad on õigustatud Lepingut sõlmima ja allkirjastama.

Pooled on kokku leppinud Lepingust tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendamises 5 (viie) aastani. Lepinguliste kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendatakse 10 (kümne) aastani.

Lepingu sõlmimisega kinnitab Laenusaaja, et on Lepingu läbi lugenud ja saanud üksikasjalikku teavet Laenulepingu tingimuste kohta.

Laenuandja                        Klient

allkiri                                      allkiri

OÜ „AR Partnerid” nimi
Tartu Aleksandri 8 aadress
reg kood 11174766 ik
tel: 58 22 72 25 tel

Warning: Use of undefined constant yes - assumed 'yes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data01/virt47117/domeenid/www.kiirlaenukeskus.ee/htdocs/wp-content/themes/breathe/page.php on line 59